„Každý den stojí za to, aby ho člověk žil!“

Snad každý z nás touží prožít svůj život naplno. Vždyť kolem je tolik věcí, na které jsme jako mladí neměli čas. Těch plánů, co jsme měli, těch míst, co jsme chtěli navštívit. Vstoupili jsme do období, kdy již nejsme každý den vázání pracovní povinností a můžeme některé vysněné plány naplnit.

Uvědomili jsme si to všechno ve škole - Univerzitě třetího věku. Mnohým z nás začal i po vyučování chyběl kontakt se spolužáky. Časem jsme zůstávali "po škole". Scházeli jsme se v restauracích a cukrárně. Připravovali jsme akce nejen pro naše spolužáky, ale také pro ostatní občany Bruntálu.

Naše schůzky se nám ale prodražovaly - vínečko, kafíčko, večeře, které jsme v podstatě museli konzumovat v zařízeních. Proto jsme hledali prostory k naší klubové činnosti, plánování akcí a různým jiným aktivitám.

Požádali jsme tedy oficiálně Radu města Bruntálu o užívání nových prostor a naší žádosti bylo vyhověno. Naše více než tříletá snaha přípravné skupiny o zformování podoby a programové náplně spolku Aktivní senioři Bruntálu a tvorby jeho základních dokumentů byla završena ustavující členskou schůzí spolku Aktivní senioři Bruntálu, z.s.

Schůze se uskutečnila v pondělí 21. 3. 2016 v 10.00 hodin v Klubovně seniorů, Zeyerova 18, Bruntál. Od 13. dubna 2016 jsme řádně zaregistrovaný spolek u Krajského rejstříkového soudu v Ostravě. Máme Stanovy a roční plán akcí. Poprvé jsme se sešli 14. března 2016. A od tohoto data se scházíme v pondělí od 10 do 12 hodin a ve středu od 17 do 20 hodin.

Našimi orgány jsou:
-Členská schůze - nejvyšší orgán
-Pětičlenná rada spolku
-Statutární orgány:
   »předseda spolku
   »místopředseda spolku
   »hospodář spolku
   »revizor spolku

Pro vás všechny, kdo nechcete jen sedět doma, ale máte zájem scházet se s vrstevníky, máte zájem zasportovat si úměrně věku a zdravotnímu stavu, máte zájem jezdit na výlety a chodit na poznávací procházky, máte zájem o kulturní život, prostě pro ty, kdo chtějí žít aktivně, je tu náš otevřený spolek. Na základě osobního setkání v klubovně a vyplněním přihlášky se můžete i vy stát členem našeho spolku. Závazné jsou naše Stanovy.

Děkujeme městu Bruntál za laskavé sponzorování akcí našeho spolku

mestoBruntal.png